• Aangesloten bij de erkende bonden • Gediplomeerde medewerkers • Erkend leerbedrijf bij SBB • Advies middels fysiotherapeut •

Sportcentrum Hennes is al ruim 25 jaar gevestigd aan de Mierloseweg in Geldrop. Het sportcentrum heeft een groot aanbod van verschillende sporten die beoefend kunnen worden. Een kleine greep uit het aanbod: fitness, streetdance en een aantal keep-fit trainingen voor de wat oudere sporters. Kom gerust een keertje bij ons binnen voor een proeftraining!

Algemene voorwaarden Sportcentrum Hennes

 • U betaalt het abonnementsgeld per acceptgiro. Behalve bij inschrijving, dan betaalt u dit contant.
 • Openingstijden en prijzen kunnen te allen tijde worden gewijzigd.
 • Persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor administratieve doeleinden van Sportcentrum Hennes gebruikt.
 • U kunt uw lidmaatschap alleen persoonlijk opzeggen met een opzeggingsformulier bij Sportcentrum Hennes. Rekening houdend met de duur van uw contractperiode heeft u een opzegtermijn van tenminste een volledige incassoperiode. U ontvangt vervolgens een bewijs van uitschrijving.
 • U zorgt voor een probleemloze betaling. Na de eerste herinnering brengen we extra kosten in rekening.
 • Tijdens vakantie, ziekte of verzuim wordt de contributie gewoon doorbetaald. Na het tonen van een geldige doktersverklaring kan het abonnement tijdelijk worden stopgezet voor een periode van maximaal van 1 jaar. Denk aan ziektes, zwangerschap of blessures.
 • Sportcentrum Hennes kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard of door welke oorzaak dan ook.
 • Sportcentrum Hennes aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan en/of diefstal van uw vervoermiddel als gevolg van parkeren op het terrein van Sportcentrum Hennes.
 • U bent aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Sportcentrum Hennes, indien deze schade aan uw nalatigheid en/of schuld is te wijten.
 • Sportcentrum Hennes is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen.

Voorwaarden gebruik WiFi

 • Het is niet toegestaan om websites te bezoeken met discriminerende, uitlokkende of aanstootgevende inhoud.
 • De gebruiker verklaart Sportcentrum Hennes niet verantwoordelijk te stellen voor eventuele schade in de ruimste zin, ten gevolge van gebruik van de internettoegang.
 • De gebruiker zal er voor zorgdragen dat zijn/haar gebruik van WiFi Sportcentrum Hennes geen onnodige hinder aan andere gebruikers en het internet oplevert.
 • Sportcentrum Hennes behoudt zich het recht om zonder opgaaf van reden de internettoegang te beëindigen of te ontzeggen.
 • Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door Sportcentrum Hennes worden gewijzigd.